top of page

Čo je chemické čistenie a ako funguje?

Odborníci vysvetľujú. Navyše, zdieľajú tipy, ako dosiahnuť tie najlepšie výsledky.Pravidelne dávame naše oblečenie do profesionálnej čistiarne a určite nepremýšľame o tom, ako sa vlastne naše cenné košele, nohavice či kabáty čistia.


Na rozdiel od tradičnej práčovne, ktorá používa vodu a prací prostriedok, chemické čistenie je proces čistenia odevov bez použitia vody. Preto sa nazýva aj suché čistenie (dry cleaning). Akokoľvek to môže znieť zvláštne, chemické čistenie vaše oblečenie skutočne čistí.


Namiesto vodou a pracími prostriedkami sa odevy čistia organickými rozpúšťadlami, ktoré odstraňujú škvrny bez poškodenia jemných tkanín, ako je hodváb, vlna a zamat. Oblečenie – vaše aj cudzie – sa perie v práčke podobnej (no väčšej, drahšej a profesionálnejšej) ako práčky v domácnosti. Nenechajte sa však oklamať, chemické čistenie nie je jednoduchý proces, ktorý by ste mohli robiť bez náležitého školenia, vybavenia a dlhoročných praktických skúseností.


História chemického čistenia


V roku 1820 Thomas Jennings , krajčír v New Yorku, pracoval na nájdení spôsobu, ako vyčistiť oblečenie svojho zákazníka bez poškodenia jemného materiálu. O rok neskôr podal patent na americký patentový úrad na proces, ktorý nazval „suché pranie“. Tento patent, žiaľ, bol zničený pri požiari v roku 1836. No jeho metóda je používaná v moderných čistiarňach a stále úzko sleduje tento pôvodný proces.


O štyri roky neskôr, v roku 1825, Jean-Baptist Jolly, farbiar vo Francúzsku, urobil podobný objav, keď slúžka, ktorá pre neho pracovala, rozliala petrolej na ľanový obrus zafarbený farbou. Keď sa petrolej vyparil, všimol si, že škvrny na obruse zmizli. Jolly si uvedomil, že tento objav má potenciál zmeniť spôsob, akým čistíme odevy, a otvoril prvú firmu na chemické čistenie vo Francúzsku.


Netrvalo dlho a čistiarne zistili, že používanie chemikálií na báze ropy (ako je petrolej a benzín) nie je dobrou voľbou. Tieto chemikálie sú neuveriteľne horľavé a nie je bezpečné s nimi pracovať dlhší čas. William Joseph Stoddard, majiteľ čistiarne v Amerike, vytvoril prvé neropné čistiace rozpúšťadlo na chemické čistenie , ale bol to Michael Faraday, kto objavil perchlóretylén , ktorý je aktuálne preferovaným rozpúšťadlom pre väčšinu čistiarní.


Perchlóretylén (alebo perc, ako sa bežne nazýva) je prchavá organická zlúčenina, o ktorej sa zistilo, že je karcinogénna a nie je vhodná pre životné prostredie. Dokonca aj menšie úniky môžu spôsobiť veľké znečistenie pôdy a podzemných vôd v okolí čistiarne. Z týchto dôvodov EPA veľmi výrazne reguluje používanie perc v čistiarňach.

Krok 1: Označovanie odevov.

Po odovzdaní vášho oblečenie do čistiarne, je označené jedinečným kódom na identifikáciu každej položky. To pomáha zaneprázdneným čistiarňam sledovať oblečenie svojich zákazníkov a predchádza nepríjemnostiam z vydania nesprávnych položiek zákazníkovi po dokončení procesu.


Krok 2: Kontrola a detekcia škvŕn.

Všetky odevy sú vizuálne skontrolované, prípadné škvrny sú označené a vopred ošetrené. Ošetrenie škvŕn - detáš sa vykonáva špeciálnymi chemikáliami vyrobenými pre špecifické druhy škvŕn a látok. V tomto bode sú všetky ozdoby, gombíky tiež prekryté mäkkou handričkou, aby boli chránené pred poškodením počas procesu chemického čistenia. Niektoré čistiarne dokonca ozdoby a gombíky odstraňujú ako extra opatrenie (ak je to možné).


Krok 3: V stroji na chemické čistenie.

Znečistený odev sa umiestni do stroja na chemické čistenie. Organické rozpúšťadlo podľa vlastného výberu (alebo voda, ak čistiareň používa metódu mokrého čistenia) sa načerpá do stroja, zatiaľ čo sa oblečenie jemne premieša. Tieto práčky, ktoré sú oveľa väčšie ako domáce práčky, pracujú s rovnakou základnou funkciou odstreďovania. Stroje na chemické čistenie možno nastaviť na oveľa pomalšie odstreďovanie a majú tiež lepšiu reguláciu teploty.


Krok 4: Druhá kontrola.

Po dokončení cyklu chemického čistenia sa odevy znova skontrolujú, aby sa zabezpečilo, že z odevu boli odstránené všetky škvrny. Okrem toho sa kontrolujú gombíky, ozdoby a švy, či sú stále neporušené. Ak boli počas počiatočnej kontroly odstránené nejaké ozdoby a gombíky, teraz sú znova pripevnené.


Krok 5: Dokončenie.

Čistiareň v závislosti od typu tkaniny vyhladí, vyžehlí alebo naparí každý odev, aby sa zbavil pokrčenia. Môžu byť použité tiež formovacie stroje, ktoré žehlia odev pomocou vzduchu alebo pary v polohe, v ktorej je nosený. Všetky odevy sa podrobia konečnej kontrole predtým, ako sa zabalia do obalu a odovzdajú ich majiteľovi.Ako dosiahnuť najlepšie výsledky z čistiarne

  • Skontrolujte štítok na odeve, aby ste sa uistili, že chemické čistenie je odporúčanou metódou čistenia. Symbol na štítku údržby pre chemické čistenie je kruh a niektoré štítky označujú, aký typ rozpúšťadla na chemické čistenie sa odporúča, písmenom v kruhu.


  • Pred čistením informujte čistiareň o všetkých škvrnách a ich pôvode. Mnoho škvŕn je potrebné pred umiestnením do stroja na chemické čistenie vopred ošetriť. Vedieť, čo spôsobilo škvrny (káva, olej, víno atď.) na vašom oblečení, pomôže vašej čistiarni vybrať si najlepšie riešenie na ich ošetrenie.


  • Nepokúšajte sa čistiť oblečenie určené ,,len na chemické čistenie,, pomocou domácich čistiacich prostriedkov. Odevy sú takto označené z nejakého dôvodu. Existujú domáce čistiace prostriedky, ktoré tvrdia, že dokážu chemicky čistiť v domácom prostredí, no tieto sú vhodnejšie na odstránenie pachu, pokrčenia a ľahkých škvŕn. Neodstraňujú škvrny tak dobre ako profesionálne rozpúšťadlá a metódy čistiarní.


  • Je dobré po príchode domov z vyčisteného oblečenia odstrániť plastový obal. Oblečenie z čistiarne by však nemalo zapáchať použitým chemickým rozpúšťadlom. Ak áno, je to znamenie, že čistiareň správne nečistí alebo nefiltruje rozpúšťadlo, ktoré používa. Tiež je to znamenie, že by ste si mali nájsť inú čistiareň.


Iné typy chemického čistenia

Z potreby vyrobiť rozpúšťadlo, ktoré môže nahradiť používanie perc, vzišli štyri ďalšie spôsoby chemického čistenia (a.k.a „zelené / ekologické“ chemické čistenie): syntetická ropa (DF-2000), siloxán (Green Earth), tekutý oxid uhličitý a mokré čistenie.

  • Syntetická ropa je vedľajší produkt vznikajúci pri výrobe benzínu, ktorý sa často predáva ako ekologickejšia alternatíva perc. EPA ho klasifikuje ako neurotoxín a je rovnako prísne regulovaný ako perc.

  • Siloxán (pod obchodným názvom Green Earth) je bezfarebný tekutý silikón bez zápachu používaný v priemysle chemického čistenia. Toto rozpúšťadlo sa bezpečne rozkladá na piesok, vodu a oxid uhličitý, ale tiež sa zistilo, že je karcinogénne u potkanov a môže byť toxické aj pre pečeň.

  • Kvapalný oxid uhličitý je nehorľavé, netoxické rozpúšťadlo, ktoré možno opätovne použiť na viacero čistiacich cyklov. Touto metódou sa neprodukuje žiadny nový oxid uhličitý a je to lacné, bohaté rozpúšťadlo. Počiatočné náklady na kúpu stroja na chemické čistenie potrebného pre túto metódu sú však veľmi vysoké, a preto nie sú cenovo dostupné pre mnohé čistiarne.

  • Mokré čistenie (WET cleaning) je presne to, ako to znie. Táto metóda používa ako čistiace rozpúšťadlo vodu, ale práčku možno nastaviť na veľmi špecifické režimy teploty a odstreďovania. Aj keď je proklamované ako rovnako účinné ako tradičné chemické čistenie pre väčšinu vecí, nie je bezpečné a odporúčané pre všetky odevy a tkaniny. A tiež ťažšie odstraňuje škvrny, najmä olejové.Comments


bottom of page